Zašto najromantičnije veze propadaju?

Podelite i drugima da pročitaju

Ponavljanje neuspešnih partnerskih veza u velikoj meri zavisi od stila vezivanja vas i vašeg partnera. Šta je stil vezivanja? Kako on nastaje? Koji različiti stilovi postoje? Može li da se menja i na koji način?

U toku odrastanja vrlo rano se razvije određeni način na koji se vezujemo za druge ljude. Kakav ćemo stil razviti zavisi od okruženja u kom smo odrasli, a najviše od našeg prvog iskustva odnosa sa drugima – naših roditelja. U osnovi ove teorije je ideja da je čoveku bliskost i kontakt sa drugima neophodan za zdravo funkcionisanje, te da od toga kako su roditelji zadovoljavali najranije potrebe zavisi i kakav će se obrazac vezivanja razviti. Na osnovu toga ljude možemo dosta precizno podeliti u tri tipa.

Neuhvatljivi zavodnici – izbegavajući stil vezivanja

Izbegavajućem stilu pripadaju ljudi koji su kao deca zaključili da se na druge ne može osloniti, da je bliskost opasna i da je najvažnije očuvati svoju samostalnost. Ovim ljudima je, kao i svim drugima, bliskost potrebna, ali je istovremeno doživljavaju kao ugrožavajuću. Zato oni često imaju problem sa bliskošću i skloni su da unište svoje partnerske odnose.

Kako prepoznati izbegavajući stil vezivanja?

Oni ulaze u veze, ali se nikada sasvim ne prepuštaju. Vole da zadrže deo svoje intime za sebe, izbegavaju da se izjasne da su u vezi, i naglašavaju granice. Ovim ljudima teško je da govore o dubljim osećanjima, zadržavaju se kratko u vezama ili ih održavaju samo na nivou seksualnih afera. U vezi sa osobom koja pripada izbegavajućem tipu dobijaćete kontradiktorne signale – ona u isto vreme želi svog partnera, ali i distancu. To su osobe koje se postavljaju superiorno u odnosu na one koji jasno izražavaju svoju naklonost, osećajne izjave i bliskost često ocenjuju kao patetične i glupe. Sa druge strane skloni su da zavode partnera sve dok ga ne osvoje, i u tome uživaju samo dok ne osete da ulaze u mirne vode. Kada se partner veže i izrazi neka očekivanja, njima prestaje biti zanimljiv. Privlače ih oni koji su nedostupni. Zbog toga oni često idealizuju bivše partnere. Oni se osećaju ugroženim kada stvari u vezi stoje dobro. Baš onda kada je sve u redu, oni se neće javiti par dana ili će nestati bez traga nakon intimnog romantičnog sastanka.

Kako se menja?

Ako ste sebe prepoznali u ovom stilu vezivanja, savet za vas je da učite da prepoznajete i osvestite načine na koji sabotirate veze. Takođe je bitno da naučite da se oslonite na druge umesto što za sve računate samo na sebe, i da dozvolite partneru da vam pomogne u prevazilaženju ove distance. Važna tema za vaš lični rad jeste bolje razumevanje svojih osećanja i ispitivanje pogrešnih uverenja da bliskost i emotivna razmena znači slabost.

Nepopravljivi romantik – preokupirani (anksiozni) stil vezivanja

Drugi tip vezivanja jeste preokupirani ili anksiozni stil. Ovaj stil je potpuno suprotan od prethodno opisanog. Za razliku od onih sa izbegavajućim stilom, koji se plaše bliskosti, ljudi sa anksioznim stilom vezivanja se plaše napuštanja. Kako bi izbegli njima nepodnošljivo osećanje samoće, veoma brzo se vežu za ljude, čak i kada je odnos vrlo površan.

Kako prepoznati preokupirani (anksiozni) stil vezivanja?

Osobe sa ovim stilom se lako zaljube i obasipaju partnera pažnjom i izjavama ljubavi. Oni mogu dugoročno sa funkcionišu u dobroj vezi sa stabilnim partnerom. Problem nastaje kada osete da je njihov odnos ugožen, a to osećaju znatno češće nego drugi. Tada postaju „progonitelji“ koji stalno imaju potrebu da provere partnera i traže potvrdu ljubavi, a svaki i najmanji znak distanciranja tumače kao potpuno odbacivanje i „kraj sveta“. Dure se, izbegavaju otvoren razgovor, vode računa o detaljima poput vremena koje mu je trebalo da odgovori na poruku, prate kada je partner „onlajn“ i da li im se javio. Smišljaju sitne osvete, kao na primer namerno nejavljanje na telefon i izazivaju ljubomoru kod partnera. Skloni su da ignorišu partnera, a zapravo, opsesivno razmišljaju o njemu/njoj, sprečeni da se bave bilo čime drugim. Često interpretiraju partnerovo ponašanje umesto da direktno pitaju, na primer jedna tačka ili odsustvo „smajlija“ u dopisivanju može biti dovoljan razlog za ljutnju i sumnju da je ceo odnos ugrožen.

Kako se menja?

Ako prepoznajete sebe u ovom stilu vezivanja, ključni savet za vas je da preispitate svoj način komunikacije sa partnerom i da vežbate otvoreniju komunikaciju – jasno izražavanje svojih želja i potreba. Iako vam nekada izgleda nemoguće, otvoreni razgovor može brzo i lako da otkloni sumnje koje imate. Veoma je važno da imate na umu da to što želite više bliskosti nije ništa pogrešno, iako duh modernog vremena pokušava da nametne trend u kom je bliskost i intimnost loša.

 Siguran stil vezivanja – ne tako retki srećnici

U osnovi prva dva tipa se krije strah od ostajanja samim – odbacivanja. Razlika je u tome što prvi tip veruje da je bolje ostati na distanci i tako izbeći da budeš ostavljen, a drugi smatra da se mora dovoljno čvrsto „zalepiti“ za partnera kako ne bi bio ostavljen.

Treći, najzastupljeniji tip, u koji spada oko 50% populacije je sigurni tip. Ovi srećnici su imali adekvatan roditeljski odgovor na njihove dečije emocionalne potrebe, te su zahvaljujući tome naučili da jasno izraze svoje emocije.

Kako prepoznati siguran tip vezivanja?

Ljudi koji su sigurni u emocionalnim odnosima vole prisustvo drugih, ali su sposobni i za samostalno funkcionisanje. Njima je prijatno u bliskim odnosima, a umeju da uživaju i kada su sami, žele bliskost ali ne zavise od nje. Oni jasno komuniciraju, prepoznaju i zadovoljavaju svoje potrebe, a umeju da odgovore na partnerove emocionalne potrebe. Ne igraju psihološke igre.

Svi opisani stilovi dobro funkcionišu u vezama sa osobom sigurnog stila vezivanja. Izbegavajući se ne oseća ugušeno, dok anksiozni dobija dovoljno potvrda ljubavi.

Važno za zapamtiti: kom god tipu da pripadate, to nije nešto što mora zapečatiti vašu sudbinu. Čitanjem, otkrivanjem, radom sa terapeutom, posmatranjem sebe i partnera naučićete lako da prepoznate stilove i koja ponašanja ih prate. Posle toga biće vam mnogo lakše da osvestite svoje reakcije i više ih kontrolišete, vremenom ćete postajati direktniji u komunikaciji i sve manje biti robovi naučenog u detinjstvu. To će vas dovesti do zdravije, mirnije i trajnije partnerske veze.

Jelena Vasiljević, master psiholog, 

transakcioni analitičar – savetnik


Podelite i drugima da pročitaju

Leave a Comment